praher

 


 

 

 

  

Packing Solution

แผนก Packing Solution เริ่มต้นดำเนินธุรกิจปี 2006 ในนาม SEMAC ซึ่งสินค้าทั้งหมดนำเข้าจากประเทศจีนและไต้หวัน ซึ่งเราได้มีการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความสนใจในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการผลิตสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อให้มีความทันสมัยตามเทคโนโลยีสมัยใหม่ เนื่องด้วยปัจจุบัน บริษัทผู้ผลิตส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านแรงงาน ซึ่งเป็นปัญหาหลักในกระบวนการผลิต ดังนั้นสินค้าที่เราให้บริการ มีจุดหมายหลักเพื่อเน้นลดต้นทุนในกระบวนการผลิตและให้คำปรึกษาในด้านกระบวนการผลิตอย่างมืออาชีพ ปัจจุบันเราได้รับการตอบรับจากลูกค้ามาอย่างต่อเนื่องจนทำให้สินค้าที่นำเสนอสู่ตลาดเกิดการขยายตัวในอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งเน้นการเป็นที่ปรึกษาในกระบวนการผลิตอย่างมืออาชีพเป็นสำคัญและสินค้าหลักที่ทำตลาดคือ
1. เครื่องติดสติ๊กเกอร์และพิมพ์วันที่
2. เครื่องนับเม็ด
3. เครื่องอบฟิล์มหด, เครื่องแพ็คโหล, เครื่องซีลปากถุง
4. เครื่องขันฝา
5. เครื่องบรรจุแผงยา เครื่องบรรจุน้ำมัน, เครื่องบรรจุสี, เครื่องบรรจุน้ำ
6. เครื่องตอกยาเม็ด
7. เครื่องบรรจุยาน้ำ, เครื่องบรรจุผง, เครื่องบรรจุแคปซูล


rubber oring

 

james walker

 

james walker

 

 

 

 

 
semac-thaipolymer