praher

 


 

 

 

  

Teadit

เป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าแบรนด์ TEADIT จากประเทศออสเตรีย เจ้าเดียวในประเทศไทย ทางเราได้จัดจำหน่ายปะเก็นแผ่น/ปะเก็นเชือก และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ใน กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ยา เครื่องดื่ม, กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี กลุ่มโรงไฟฟ้า และอีกหลายกลุ่มอุตสาหกรรม